Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Dzierżoniowie


nr rachunku bankowego:
68 9527 0007 0054 2483 2000 0001


kod Swift Banku: POLUPLPR


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL68 9527 0007 0054 2483 2000 0001